Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

Úspěšně jsme dokončili následující projekty:

Pohraničí bez hranic

Klima, počasí a jejich lokální dopady

Půda a voda – vzájemná interakce

Homo et regio

Jizerka – řeka i místo, které nás utváří

Kořeny – 2016

Podpora biodiverzity lesních systémů v Jizerských horách

Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

Zprůchodnění toku Smědé

Aquamundi

Kvetoucí škola

Ke zdroji! – To the Source!

Člověk a krajina Jizerských hor

Infocentrum na Jizerce

IMG_4258