Činíme se

Pravidelně připravujeme  |  Právě realizujeme  |  Úspěšně jsme dokončili

Již od roku 1999 kontinuálně vytváříme a realizujeme nové projekty zejména v oblastech péče o krajinu Jizerských hor a ekologické výchovy. Jedná se o dlouhodobý proces, díky kterému plníme naše poslání – pečovat o krajinu, kterou máme rádi, a vést k tomu i ostatní.

Jizerka - obrázek