Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

IMG_0377

Dalším projektem ve sbírce OPŽP je zprůchodnění toku Smědé.  Jednalo se o prioritní osu 6, a návrh úspěšně prošel hodnocením a získal dotaci ve výši 6,3 miliónů korun. Účelem stavby bylo zprostupnění vodního toku Smědé v ř. km 45,155 – 45,208. Stávající 6 m široké koryto dlážděné do výšky 1,8 m s dvěma příčnými prahy, bylo nahrazeno balvanitým skluzem s rozvlněnou kynetou tvořenou průtočnými tůněmi pro převedení menších průtoků. Koryto dostalo přírodní, původní ráz a tím lepší migrační prostupnost na toku. Samotné úpravy v terénu probíhaly od podzimu 2014 do května 2015. Zhotovitelem byla firma HBAPS s.r.o. z Liberce.

Jsme rádi, že se můžeme podílet na péči o krajinu Jizerských hor i takovýmto projektem, který myslí pžedevším na migraci ryb a zpřístupňuje opět tuto část řeky druhům jako siven či pstruh.

Fotografie z realizace projektu najdete ve fotogalerii.