Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

Projekt s názvem Kvetoucí škola jsme realizovali od října 2013 do října 2014. V rámci projektu byla na pozemku ZŠ Šumava v Jablonci nad Nisou proběhla dílčí obnova školní zahrady za vzniku přírodních výukových prvků. V minulosti málo využívaný pozemek byl proměněn za participace žáků a pedagogů školy.

Žáci se zapojili do procesu navrhování zahrady a podíleli se také na samotné realizaci jednotlivých prvků. Nová zahrada přispěla ke zkvalitnění výuky i prostoru areálu školy a rozšířila možnosti názorného vyučování přímo v přírodě. Všechny úpravy proběhly v souladu s pravidly přírodě blízkého zahradnictví.

Projekt je spolufinancován z dotace Libereckého kraje.