Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

DSCN1566

Ve spolupráci s naším zřizovatelem Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor jsme připravili projekt Podpora biodiverzity lesních systémů v Jizerských horách. Jedná se o výsadby původních dřevin (buků, dubů, jedlí, …) do Jizerských hor. Projekt za necelých 4,5 miliónů korun byl plánován jako dlouhodobý až do roku 2015 a v jeho průběhu bylo osázeno přes 331 ha ploch necelými 90 tisíci sazenicemi dřevin a keřů. Větší část byla financována z Operačního programu Životní prostředí, část prostředků jsme museli ve spolupráci s Nadací získat sponzorsky.

Vycházeli jsme z postupné obnovy biocenter, kam byl celý projekt lokalizován a jejich následnému rozšiřování, propojování až k celkové stabilizaci lesa Jizerských hor. Realizovali jsme projekt, který měl za cíl vnášet původní dřeviny a keře do lesních porostů. Zároveň jsme zvýšili druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Při jeho přípravě jsme úzce spolupracovali se Správou CHKO Jizerské hory a Lesy ČR, s.p..

Více fotografií najdete ve fotogalerii.