Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

EU                     sn_cz

Projekt „Homo et regio“ je nový přeshraniční program environmentální výchovy pro žáky základních škol Libereckého kraje a okresů Bautzen a Görlitz na německé straně. Uspěli jsme s žádostí o dotaci v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Registrační číslo projektu: 100280213

Leadpartner projektu:   Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., Liberec (CZ)

Partner projektu:   Förderverein für die Natur der Oberlausitzer Heide und Teichlandschaft  e.V., Mücka (okr. Bautzen) (DE)

Doba realizace projektu:   říjen 2016 – září 2019 (pro školy až od r. 2017)

Cílová skupina:   žáci ve věku 8-15 let (3.-9. tříd ZŠ) Libereckého kraje a okresů Bautzen a Görlitz na německé straně.

lužice

Časový plán programu:

Program Vám celkem zabere 4 dny během jednoho školního (nebo kalendářního) roku. Nejdříve proběhnou dva výlety smíšené skupiny české a německé třídy v blízkosti obou ekocenter (Jizerka, Wartha) a následně připraví obě třídy školní projekt (vycházku) k interpretaci místa v okolí školy pro své vrstevníky z druhé strany hranice. Na závěr tedy přijede německá třída do české školy a naopak.

  1. 1. den – jednodenní program na Jizerce s německou třídou stejného věku (9:30 -15:00)
  2. 2. den – jednodenní program v okolí obce Wartha v Německu (9:30 -15:00)
  3. 3. den – prezentace školního projektu ve české škole pro německou třídu
  4. 4. den – prezentace školního projektu v německé škole pro českou třídu

Projektové dny nemusí proběhnout za sebou – je na ně celý rok. Vhodné by bylo nicméně první dva dny udělat v rozmezí např. týdne a zbylé dva dny pak podobně.

Program je zdarma – včetně dopravy od Vaší školy busem do všech míst a včetně občerstvení.

jizerka

Doplňující informace:

Sada výletů:  

Vytvoří se 5 tematických výletů dle metodiky environmentální interpretace na obou stranách hranice ve dvou věkových variantách (8-11 a 12-15 let).

Z těchto výletů vyberete jeden výlet pro českou část a jeden výlet pro německou část programu. Je možné absolvovat na obou stranách hranice totéž téma, neboť každé téma bude vždy zpracováno přímo na konkrétní lokalitu.

Žáci budou mít k dispozici dvojjazyčné pracovní listy. Po celou dobu programu budou přítomni tlumočníci.


Metodika environmentální intepretace:

Základem invoativní metodiky environmentální interpretace Sama Hama,* která je známa z USA a Velké Británie, je vazba ke konkrétní lokalitě, kterou účastníci programů poznávají hlouběji  a odhalují její skrytá tajemství. Oproti tradičním programům nezahlcuje žáky velkým množstvím informací, ale vybírá jen ty klíčové, které formou vlastního prožitku, samostatných aktivit, opakování a propojování do souvislostí ukotvuje v žácích na dlouhou dobu.

Sam Ham přišel na to, že člověk si z jakékoliv exkurze či výletu zapamatuje maximálně               5-7 myšlenek, i kdyby byla exkurze sebelepší! Proto i výlety dle této metodiky mají obvykle 5 zastavení. Základem je hlavní myšlenka (téma), která je na každém zastavení rozvíjena dílčími podtématy. Výlety mají detailně propracovaný sled na sebe navazujících aktivit dle ustáleného klíče:    1. Upoutání pozornosti, 2. Uvedení podtématu, 3. Propojení s hlavní myšlenkou, 4. Přechodová aktivita na další stanoviště. Toto se opakuje na každém zastavení. V ideálním případě se účastníci na počátku ponoří do programu, absolvují ho a na konci se opět vynoří plni zážitků!

Programy vytvořené dle této (v našich zemích dosud málo používané) metodiky posílují u mladé generace ekologické povědomí  o tématech, která jsou z hlediska budoucnosti velmi důležitá a pokládají základy pro udržitelné nakládání s přírodou.


* Ham, S. H. (1992). Environmental interpretation: a practical guide for people with big ideas and small budgets. Colorado: Fulcrum Publishing.