Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

Projekt podpořený v rámci výzvy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zahrnoval dva vícedenní pobytové vzdělávací programy ekologické výchovy a probíhal v období říjen 2009 – červen 2012. Celková výše dotace byla 3 754 352,- Kč. V rámci projektu jsme měli dva partnery: Technickou univerzitu v Liberci a ZŠ Barvířská z Liberce.

Program Vyšetřování jizerskohorské katastrofy

Vícedenní program, u kterého žáci formou „vyšetřování kriminálního případu“ekologické katastrofy lesů Jizerských hor v poslední třetině20. století pochopí problematiku hospodaření v lesích.

Program začíná již ve škole motivační fází (práce s pracovními listy, prezentace) a hlavní část proběhne poté při pobytu na Jizerce – vystoupení vyšetřovacích týmů, přednáška lesníka, vlastní terénní výzkum, jeho zpracování a závěrečná prezentace výsledků.

Člověk a krajina Jizerských hor – strategie budoucího využívání

Program umožňuje studentům v rolích různých zájmových skupin proniknout do složité problematiky vztahů mezi ochráncipřírody, místními obyvateli, lesníky a návštěvníky chráněných území. Na příkladu CHKO Jizerské hory si studenti vyzkouší navrhnout budoucí cestu využívánícenné  chráněné oblasti. Program začíná již ve škole motivační fází (práce s pracovními listy, prezentace) a hlavní část proběhne poté při pobytu na Jizerce (přednáška odborníka – krajináře, průzkum prostředí, práce v týmech na dílčích strategiích, obhajoba postojů v diskuzi). Na závěr přijetí společné strategie pro Jizerské hory.

Oba programy probíhaly po celou dobou pobytu, tj. 3-5 dní. Programy jsou stále v nabídce našich výukových programů (více v sekci “Vzděláváme”) a jsou zdarma. Žáci si platí pouze nezbytné náklady na ubytování (90,- Kč/os x noc) a stravování (zajišťujeme na sousedních chatách – aktuální cenu Vám zašleme na vyžádání).

Veškeré materiály k programům Vám rádi na vyžádání zašleme, popř. si je můžete vyzvednout v naší kanceláři v Liberci.

Na programy se můžete přihlásit na:    SEV-Jizerka@seznam.cz, popř. tel.:   733 735 875 (D. Kavan).

OPVK_hor_rozsireny_LK_BAR_cz

Tyto programy byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.