Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

DSCN4734-022

V rámci výzvy z Operačního programu Životní prostředí jsme uspěli s projektem na obnovu návštěvnické infrastrukury v Jizerkcýh horách. V roce 2014 jsme začali s obnovou cesty, zábradlí, schodů, aj. na trase Lysé skály – Oldřichovský Špičák, dále jsme obnovili cesty na Ptačí kupy a Holubník, výstupovku na Paličník a chodník u Lomu Hraničná.  Jde o společný projekt s Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Získali jsme na něj finanční dotaci z programu z osy č. 6 – “Zlepšování stavu přírody a krajiny, konkrétně se zaměřením na investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek)”. Jsme rádi, že se nám podařilo do Jizerek získat dotaci na 6 500 486 Kč. Projekt skončil v roce 2015. Firma, která vyhrála výběrové řízení, je CZ-ANEK´S z Frýdlantu.

Jsme moc rádi, že se nám za pomoci Nadace pro záchranu a obnovy Jizerských hor, podařilo projekt dostat do realizační fáze a naplnit poslání naší společnosti – pomáhat Jizerským horám a zpřístupnit je turistům.

Projekt zahrnoval úpravy a opravy v turistických trasách po celých Jizerských horách. Lokality byly pečlivě vybrány v diskuzích s Lesy ČR, Správou CHKO i s dalšími institucemi působícími v Jizerských horách.  Nakonec byly zvoleny:

1) Výstupovka na Ptačí kupy a Holubník

2) Hajní kostel a Polední kameny

3) Výstupovka na Paličník

4) Vyhlídka z Pytláckých kamenů na Velkou Jizerskou louku

5) Úpravy v trase naučné stezky Oldřichovské háje a skály

6) Obnova Umrlčí cesty

7) Studánka Karlov

8) Odpočívadlo U Švédů pod Dračím vrchem

9) Chodník u lomu Hraničná

Fotografie z realizace projektu najdete ve fotogalerii.