Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

Díky podpoře Nadace ČEZ jsme v roce 2012 vybudovali první etapu inovativního infocentra v okolí našeho ekocentra na Jizerce. V rámci tohoto projektu byly konkretizovány návrhy jednotlivých stanovišť a dvě zastavení byla realizována.

Celé infocentrum je budováno z místních přírodních materiálů a bude mít celkem pět částí, které se budou věnovat lesům Jizerských hor, obyvatelům Jizerky, Jizerce jakožto Oblasti tmavé oblohy, fauně a floře Jizerských hor a reliéfu Jizerky a jeho vlivu na počasí.

Každé zastavení bude pojato jako malé umělecké dílo s interaktivními prvky. Informační doprovod k zastavením bude k dispozici ke stažení do mobilních telefonů přes QR kódy či ve formě audiodoprovodu přes Bluetooth.

V první části projektu se jednalo o nalezení vhodné koncepce a návrh samotné podoby infocentra. Naším cílem je odlišit se od klasickéo modelu naučných a informačních tabulí, jejichž funkce je zejména popisná. Naší ambicí je pokusit se vytvořit místo, které by kladlo otázky, nutilo poslouchat a hledat. Místo, které bude vytvořeno jako kompozice citlivě komunikující s loukou a lesem, s vodou a větrem, s tichem a světlem. Nejjednodušší způsob, jak změnit naši optiku, jakou nazíráme na věci je pomocí umění – a proto jsme také zvolili formu každého stanoviště jakožto malého uměleckého díla – kvalitně a s invencí zpracovaného a zároveň s možností interakce.

S tímto cílem vznikly následující návrhy stanovišť:

IC 1

Zatím byla vybudována jen stanoviště č. 1 (LES) a č. 5 (HVĚZDNÁ OBLOHA):

IC32                         IC5

Stanoviště č. 1 na téma Les.  Jedná se o smírčí kříž za les – místo spočinutí, zastavení a vzpomínky na osud jizerskohorských lesů.

Stanoviště č. 5 na téma Hvězdná obloha. Jde o mapu hvězdné oblohy s vyobrazením nejdůležitějších souhvězdí, která je otočná, aby se mohla nastavit podle aktuálního měsíce a odpovídala tak situaci na obloze.

Ostatní plánovaná stanoviště:

Stanoviště č. 2 představí hravou formou osadu Jizerka a její obyvatele v různých historických obdobích:

IC6

 

Stanoviště č. 3 se bude zabývat reliéfem osady Jizerka a jeho dvěma dominantami – meandrující říčkou Jizerkou a čedičovým kuželem Bukovce:

bukovecjizerka

 

Stanoviště č. 4 bude bylinková zahrádka s popisky.

zahradka

 

 

Mockrát děkujeme Nadaci ČEZ  za podporu projektu!

 

NADACE ČEZ