Provozní řád

 • Zákaz kouření v celém objektu
 • Pobyt se psem možný – platí však zákaz vstupů do ložnic
 • Po příchodu do chalupy použijte domácí obuv
 • Popel z ohniště a krbu patří na kompost
 • Zákaz pálení svíček v prvním patře objektu
 • Odpadky vhazujte do připravených pytlů, tříděný odpad patří do košů u toalet v přízemí
  V celém objektu platí udržování čistoty a pořádku – po skončení pobytu umyjte nádobí a ukliďte (úklidové prstředky naleznete u toalet v přízemí)
 • Veškeré závady vzniklé během pobytu je nutné ihned nahlásit, kontaktní osoba Kateřina Bednářová 734 206 747. Vedoucí skupiny zajistí, že škody vzniklé na movitém i nemovitém majetku budou odstraněny do 14-ti dnů od jejich vzniku, pokud se tak nestane, vedoucí skupiny se zavazuje jejich opravy uhradit v plné výši
 • Při rozdělání ohně na pozemku u chalupy uhaste po skončení pálení oheň v ohništi.
 • Vychladlý popel vyneste na kompost
 • Povinnost dodržovaní požárního řádu platí pro všechny ubytované
 • Přísný zákaz manipulace s kotlem. Výkon kotle je ovlivněn nízkou sazbou elektrické energie a v období vysoké sazby kotel netopí
  Po – Pá: 6:20 – 7:20; 8:55 – 9:55; 12:55 – 13:55; 16:10 – 17:10
  Víkend: 1:30 – 2:30; 3:30 – 4:30; 5:30 – 6:30; 13:25 – 14:25
  V uvedených obdobích a cca 1 hodinu po nich budou radiátory chladnější.
 • Na všech topidlech jsou instalovány termostatické hlavice, které prosím nastavujte maximálně na stupeň 3. Pokud jsou topidla chladná je to způsobeno nízkým tarifem.

 

Kalendář obsazenosti naší chaty naleznete zde.