Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

Kořeny – jak číst krajinu kolem sebe a hledat v ní své místo?

Projekt podpory biodiverzity na LHC Frýdlant

Aquamundi

Kvetoucí škola

Ukliďme Jizerky

To the source!

Tajemná rašeliniště

Historie č. p. 2

Žabí stezka

Zázemí ekocentra

Místa přírodního zážitku na dosah

Výsadby alejí

Den dravců

Soví noc

Projekt zprůchodnění toku Smědé pro snazší migraci ryb

Projekt obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách