Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

1_ rámečky (Procházky)

Inovativní výukový program ekologické výchovy pro školy pilotně ověřil metodiku environmentální interpretace (dále jen “EI”) na příkladu krajiny Jizerských hor, v okolí osady Jizerka. Program využíval mezipředmětové souvislosti s předmětem ekologie v rámci  průřezového tématu RVP Člověk a životní prostředí a rozvíjel vědomosti, dovednosti, hodnotovou orientaci žáků i jejich sensitivitu k vnímání přírody a krajiny kolem sebe.
Metodika environmentální interpretace v rámci pobytových výukových programů je v České republice dosud novinkou. Dlouhodobé zkušenosti s touto metodikou  mají zejména v USA.

Program byl určen žákům základních a středních škol Libereckého kraje ve 3 variantách dle věku žáků: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ.

 Období realizace:   říjen 2012 – březen 2015, vlastní pobytová část 2013-2014.

 Struktura programu:

3-denní pobytový program v Ekocentru Jizerka

1.       úvodní školní (motivační) fáze – aktivity na posílní motivace ke zkoumání místa, probíhaly ve škole v rámci 2 vyučovacích hodin s pomocí pracovních listů a pomůcek.

2.       pobytová fáze ve SEV Jizerka – 3-denní pobyt zahrnující aktivity na smyslové vnímání přírody, aktivity na rozvoj kompetencí k samostatnému zkoumání krajiny – příprava žáků pro závěrečnou školní fázi programu a interpretativní výlety do okolí Jizerky – 3 polodenní výlety detailně propracované dle metodiky EI.  Základem každého výletu bylo téma –  nosná myšlenka, která byla žákům prezentována prostřednictvím 5 dílčích podtémat, vždy spjatých s místem.

Jednotlivá podtémata byla současně zastaveními v rámci výletu. Aktivity na sebe přesně navazují. Používají se metody zkoumání, simulačních her, sensitivní aktivity, atd..

3.       závěrečná školní fáze – 2 vyučovací hodiny +  domácí úkol –  ve skupinách příprava samostatného projektu k interpretaci místa svého okolí. Projekty byly na závěr prezentovány za účasti našich lektorů.

Tento program je stále v nabídce našich výukových programů (viz sekce “Vzděláváme”). Fotografie z realizace projektu najdete v naší fotogalerii.