Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

Dokončili jsme tříletý přeshraniční projekt “Aquamundi – Vodní světy”, jehož cílem byla příprava a realizace přeshraničních výukových dnů a metodik na téma voda. Projektových dnů se zúčastnilo přibližně 20 škol z Libereckého kraje a Teplic a 20 škol z regionu Saska. Výsledkem tohoto testování jsou ucelené metodiky a materiály, které mohou učitelé použít ve výuce a volně si stáhnout na www.aquamundi.eu. Stránky zároveň sloužily i jako místo k přihlášení se na projektové dny dle výběru školy.

Voda byla v rámci projektu nahlížena v kontextu přírodních věd, ale zároveň také z perspektivy věd společenských a umění. Výsledkem je ucelený pohled na vodu, vnímanou z různých úhlů pohledu.

Motem projektu byl citát Johanna Wolfganga von Goethe: “Příroda a umění zdají se být sobě vzdálení, a přesto k sobě, i bez našeho přičinění cestu vždy nacházejí.”

V rámci partnerství bylo úkolem naší Společnosti vytvořit 9. metodik z hlediska uměleckých a společenskovědních s následnou realizací ve formě projektových dní, na kterých spolupracovali ve smíšených skupinách žáci českých a německých tříd. Při jejich vytváření jsme spolupracovali s výtvarnicí a lektorkou volného času Bc. Ladou Capouškovou. Projektové dny byly koncipovány tak, aby využívaly zejména zážitkové metody výuky a v rámci možností lektorování přímo v krajině.

Během projektu jsme dále zorganizovali dva semináře pro pedagogy Libereckého kraje, které se setkaly s velkým zájmem a ohlasem.

Protože se jednalo o projekt přeshraniční nebylo naším cílem jen spojení poznatků o vodě, ale také propojení přeshraniční. Tedy vytvoření podmínek pro kontakt a spolupráci dětí i mládeže z regionu Saska a Libereckého kraje.

Zda byly cíle naplněny zjistila důkladná evaluace, kterou vedl  PhDr. J.Činčera, PhD. Výsledky a hodnocení celého projektu jsou zpracovány v Závěrečné evaluační zprávě (sekce “Vzděláváme”).

Projekt Aquamundi vznikl pod záštitou Centra životního prostředí Drážďany (Umweltzentrum Dresden e.V.) a podniku městských vodovodů a kanalizací Drážďany (Stadtentwässerung Dresden GmbH). Partnery na české straně byly Společnost pro Jizerské hory, o.p.s a Gymnázium Teplice.

Projekt byl financován z prostředků Evropské unie:    Program Cíl 3.

Realizace projektu:   září 2012 – březen 2015

Fotodokumentaci projektových dní naleznete buď v naší galerii nebo na stránkách www.aquamundi.eu.