Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

Naše společnost obnovila či založila v Jizerských horách několik alejí a nadále o ně pečuje.

Aleje jsou významným krajinotvorným prvkem již od barokních dob, kdy začaly plnit svou funkci orientační, estetickou i jako místo odpočinku. Společnost pro Jizerské hory vždy pečlivě volila místo pro nově zakládanou alej ve spolupráci s místní samosprávou a vysazované dřeviny dle klimatických a dalších přírodních podmínek. Všechny aleje jsou složeny z původních dřevin Jizerských hor, na mnoha místech se jedná o obnovu historických alejí, zaniklých např. v důsledku budování nových komunikací.

Podmínky v Jizerských horách jsou velmi náročné, proto je při výsadbách používán vždy kvalitní sadební materiál – jedná se odrostky větších dimenzí dodávané v obalech. Jelikož alejové stromy jsou více než jiné vystaveny povětrnostním vlivům, je důležitá také kvalita výsadby a nutností jsou stabilizační kůly. Důležitou součástí naší práce je také následná péče. K ní patří obnova stabilizace mladého stromku, vyžínání, případně provedena úprava korunky či přihnojení.

full_alej

Vysadili jsme již celkem 15 alejí s celkovým počtem 437 stromů (Jizerka, Nová Louka, Kristiánov, Smržovka, Lučany, Hrabětice, Horní Maxov, Horní Polubný, Příchovice a další). Mezi vysázenými dřevinami naleznete zejména jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), který je velmi vhodnou a odolnou dřevinou pro vyšší horské polohy, navíc jeho červené bobule působí velmi esteticky a jsou vhodným zpestřením potravy řady ptáků. Dalším druhem vhodným do alejí v drsných jizerskohorských podmínkách je javor klen (Acer pseudoplatanus), na příznivějších stanovištích v podhůří jsme zakládali i aleje lípy srdčité (Tilia cordata).

Financování výsadeb je vždy zajištěno s pomocí řady sponzorů, stejně jako jejich údržba a následná péče o jednotlivé stromy. Jednotlivé sponzory naleznete v sekci Podporují nás.