Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

čihaři 2017Nabízíme Vám nový jednodenní program dle metodiky tematické environmentální interpretace, se kterým jsme uspěli na MŽP. Je plánováno celkem 14 exkurzí pro základní školy v roce 2017, přičemž větší část proběhne v období září – říjen.

Budeme se věnovat zdánlivě neživé přírodě (kameni) a zaměříme se i na ptáky – netradičním způsobem představíme Ptačí oblast Jizerské hory, která je součástí soustavy Natura 2000. Naše nabídka jednodenních tematických výletů se tak rozšiřuje o následující:

  1. “I Kámen dává život”    (téma: Kámen)
  2. “Jizerka – po stopách čihařů”  (téma: Ptačí obast)

Program, včetně dopravy od školy na Jizerku a zpět, je zdarma. Přihlašování je možné průběžně do naplnění kapacity na:   SEV-Jizerka@seznam.cz, popř. tel.: 733 735 875 (D. Kavan).

Těšíme se na Vás na Jizerce!

mzp

„Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“.