Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - logo
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. - Pečujeme o krajinu
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi
Pecujeme o krajinu, vedem ostatni
Pecujeme o krajinu, kterou máme rádi

Nový pobytový program posiluje povědomí žáků o klimatické změně, rozvíjí jejich badatelské kompetence a posiluje jejich přesvědčení, že dokáží smysluplně pomoci životnímu prostředí.

Po úvodní školní fázi (2 hod.) přijedou žáci do Hrabětic , kde si v rámci 3-denního pobytu osvojí badatelské metody při zkoumání přírody a uvidí příklady adaptačních opatření na změnu klimatu. Získané zkušenosti následně využijí při přípravě vlastního projektu v místě bydliště či okolí školy (do 6 měs. po pobytu).

Součástí programu je i jeho evaluace. Na základě jejích výsledků, bude program dále upravován a vylepšován.

V roce 2024 bude program pilotně ověřen na 5 školách. V roce 2025 je pak plánováno dalších 10 škol.

Projekt je realizován od 1. července 2023 do 30. listopadu 2025.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Genertaion EU.