O nás

Naše poslání:

„Zachovat přírodní hodnoty Jizerských hor pro následující generace.“

 

Vize organizace:

“Naší vizí je zachovat přírodní hodnoty Jizerských hor pro následující generace. Prostřednictvím kvalitních výukových programů s propracovanou metodikou na výjimečném místě v Ekocentru na Jizerce vtáhneme děti i dospělé do dobrodružství poznávání přírody a krajiny a posílíme jejich vztah k místu, kde žijí. Dále budeme důležitým hráčem i na poli praktických opatření v Jizerských horách i v obcích v podhůří. Dosáhneme vysoké prestiže mezi odborníky, partnery i širokou veřejností. Zajistíme stabilní financování naší činnosti.”    

 

  • Již od roku 1999 působíme v oblasti Jizerských hor i podhůří.
  • Provozujeme ekocentrum uprostřed lesů na Jizerce – zde nabízíme kvalitní výukové programy pro školy.
  • Provádíme praktická opatření – výsadby původních dřevin, obnovu, výsadbu a údržbu alejí, obnovu turistické infrastruktury, zakládání přírodních zahrad, udržení vody v krajině a další.